POČETNA O ŠKOLI NOVOSTI KONTAKT ZANIMANJA FOTO VIDEO UČENIK GENERACIJE ZAPOSLENI
Srednjoškolski centar prijedor

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

 

УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

СТРУКА ЗАНИМАЊЕ БР. УЧ.
ЗДРАВСТВО МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР 24
ЗДРАВСТВО ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 24
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 24
ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ФРИЗЕР 24

 

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе врши се у јунском од 10 до 21 јуна и јулском од 01 до 12 јула уписном року. Пријем докумената за средње четворогодишње школе почиње у понедјељак 10.6.2019 године а завршава 11.6.2019. гoдине, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа се објављују у четвртак 13.6.2019 године до 10 часова. Пријем докумената за средње четворогодишње и трогодишње школе почиње 17.6.2019 године а завршава се у сриједу 19.06.2019.године за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати уписа су у петак 21.6.2019.године до 10 часова. Јулски уписни рок почиње у понедјељак 1.7.2019. године, а завршава се у сриједу 3.7.2019. године, Резултати се објављују у петак 5.7.2019. године до 10 часова. Од понедјељка 8.7.2019. године до петка 12.7.2019 године, кандидати који нису задовољили услове конкурса уписују се у школе у којима има слободног кјеста. ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу)
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи
  3. Извод из матичне књиге рођених
  4. Диплому „Вук Стефановић Караџић“
  5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање које ученик бира
  6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења
  7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује.
МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА: Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
  1. Општег успјеха у основној школи
  2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци за коју кандидат конкурише
ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА: Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помноженом са бројем бодова на следећи начин: На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова. Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, односно занимање које ученик бира на следећи начин: По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова. Предмети који се вреднују (бодују) за струку здравство су: српски језик, страни језик, биологија, хемија и физика. Предмети који се вреднују (бодују) за струку геодезија и грађевинарство су: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика. Предмети који се вреднују (бодују) за струку хемија, неметали и графичарство су: српски језик, страни језик, математика, хемија и физика. Предмети који се вреднују ( бодују) за струку остале дјелатности су: српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика.

KONTAKT

Nikole Pašića 4,79000,Prijedor,RS,BiH
tel./faks: 052-211-262
e-mail: ss33@skolers.org