POČETNA O ŠKOLI NOVOSTI KONTAKT ZANIMANJA FOTO VIDEO UČENIK GENERACIJE ZAPOSLENI
Srednjoškolski centar prijedor

SAVJET UČENIKA

Person Person

Pravlnikom o radu Savjeta učenika utvrđuje se organizacija i rad , kao i način ostvarivanja i dužnosti članova Savjeta učenika. Savjet učenika predstavlja izabrani predstavnici odjeljenja, učenika JU "Srednjoškolski centar Prijedor". Prijedloge Savjeta učenika predstavlja i zastupa Predsjednik Savjeta učenika, a u njegovom odsustvu ili spriječenosti Zamjenik predsjednika.

Savjet učenika:

promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi, predstavlja stavove učenika Školskom odboru, podstiče angažovanje učenika u školi, informiše Školski odbor o svojim stavovima kad smatra da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovno-vaspitni rad škole.

Person Person

Aktivnosti Savjeta učenika:

VELIKI BROJ HUMANITARNIH AKCIJA, PROJEKTI VOLONTERIZMA, PROJEKTI VRŠNJAČKE EDUKACIJE, OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA, AKTIVNO UČEŠĆE U RADU UNIJE PRIJEDORSKIH SREDNJOŠKOLACA, AKTIVNO UČEŠĆE U MRESURS-u, SARADNJA SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (OKC, OSCE, INFOHOUSE)

KONTAKT

Nikole Pašića 2,79000,Prijedor,RS,BiH
tel./faks: 052-211-262
e-mail: ss33@skolers.org