POČETNA O ŠKOLI NOVOSTI KONTAKT ZANIMANJA FOTO VIDEO UČENIK GENERACIJE ZAPOSLENI
Srednjoškolski centar prijedor

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

 

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ.

СТРУКА ЗАНИМАЊЕ БР.УЧ.
ЗДРАВСТВО МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР 24
ЗДРАВСТВО АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 24
ЗДРАВСТВО ЗУБНО-СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 24
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 24
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ГРАФИЧКИ ТЕХНИЧАР 12
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 12

 

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС ВАНРЕДНИХ КАНДИДАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ:

ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ДО ПОПУНЕ!

 

 

УСЛОВИ УПИСА

У све програме може се уписати лице старије од 18 година са завршеном осмогодишњом школом и које је психофизички способно савладавати програме и лица са завршеном средњом школом а желе се уписати у програм преквалификације и доквалификације. Документа потребна за упис :

У случају да се не пријави довољан број кандидата настава се неће изводити.

KONTAKT

Nikole Pašića 4,79000,Prijedor,RS,BiH
tel./faks: 052-211-262
e-mail: ss33@skolers.org